• Nguyễn Thị Ái Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 3
  • Điện thoại:
  • Email:
   ailanhadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Điện thoại:
  • Email:
   vanchienadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 4
  • Điện thoại:
  • Email:
   thuyvandhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Bích Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 1
  • Điện thoại:
  • Email:
   bichdieuadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Chí Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 2
  • Điện thoại:
  • Email:
   chithienadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982111636
  • Email:
   thanhphongadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Văn Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984252790
  • Email:
   khuyengvbp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Tháng 07 : 101