• Huỳnh Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Điện thoại:
  • Email:
   vanchienadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Nhụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện-Thiết bị
  • Điện thoại:
  • Email:
   thinhuyadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
   diemadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư-Thủ quỹ
  • Điện thoại:
  • Email:
   hongphucadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982111636
  • Email:
   thanhphongadhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Văn Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984252790
  • Email:
   khuyengvbp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Tháng 07 : 101