Phần thi Ca múa nhạc cấp huyện năm học 2018-201¥. Đơn vị TH A Đào Hữu Cảnh.